Prosjektering

Vi planlegger og kostnadsberegner alle typer anlegg.

Vi utfører prosjektledelse av anlegg fra planfase til anleggslutt.

Ved prosjektledelse vil alle saksdokumenter bli ivaretatt på prosjektet. Det gjelder alle søknader til kommuner, byggherrer, entreprenører og privatpersoner.