Fiber

Siden bedriftens oppstart har vår avdeling på fiber spesialisert seg på bredbåndutbygging. Vår fiberavdeling består av medarbeidere som er fullt oppdatert på de stadig nye internettbaserte tjenester som krever overføringmedier med høy båndbredde.

Dagens fiberopptiske utbygging krever disiplin på utføring og fremføring og vi oppdaterer oss hele tiden for å imøtekomme disse krav.

Fiberavdelingen utfører alt av skjøting, terminering, trekking i master og jordkabel. Avdelingen setter opp sentralmonterte paneler for alle typer koplinger. Vi foretar målinger med OTDR og effektmeter. Det er utført sertifisering på fiberblåsing hos Melbye Real Access. Vi skjøter, terminerer og leverer fullt utbygd disponering av mørke fiber for entreprenører.

Som referanse kan nevnes at vi utfører fiberarbeid for Relacom, El-tel og Sønnico i Telenor Telecom Solutions og Infiber sitt nett i flere fylker og kommuner.