Rapporter

Det å kunne ta ut rapporter fra systemet er viktig for å kunne yte en god service ovenfor dine kunder.

Vi har et sett med standard rapporter, men siden vi tar vare på alle data fra dine samtaler, resulterer det i at du kan lage hvilke rapporter som du måtte ønske for å få den informasjonen som er viktig for deg.Vil du vite mer, benytt kontakt skjema under:

Kontakt meg
Kontakt meg