Opptak

Det er stadig flere bransjer som blir lovpålagt å ta opp alle samtaler som bedriften foretar seg.

I Telekompetanse har vi imøtekommet disse kravene ved at vi har muliggjort for samtaleopptak ved hver enkelt samtale, enten ved at dette gjøres automatisk eller ved at brukeren velger å aktivere opptak selv.Vil du vite mer, benytt kontakt skjema under:

Kontakt meg
Kontakt meg