Kontaktsenter

Når din kunde ringer deg er det viktig at vedkommende blir besvart. Det er derfor viktig at kundene ikke opplever at bedriften din er "opptatt" eller ikke besvarer samtalen.

Med vårt køsystem kan dine medarbeidere ha forskjellig prioritet basert på ventetider, køer, innkommende anrop, kunnskapsnivå og mye annet. Dette medfører økt tilfredshet ovenfor dine kunder. Det er også mulig å aktivere tilbakering dersom det skulle bli usedvanlig stor ventetid.

Det er vitkig at dine medarbeidere får informasjon om innringer før samtalen blir besvart for å kunne yte den beste servicen ovenfor dine kunder. Vi har derfor en egen applikasjon som er veldig informativ ovenfor agentene i gruppen, samt at vi kan integerere løsningen med et CRM system for oppnå ytteligere servicegrad ovenfor dine kunder

Kontaktsenteret løsningen kan ta opp samtaler, som lagres på sentralen, noe som er påbudt for stadig flere bedrifter.

For å kunne ha en oversikt over hvordan kundehenvendelser har blitt behandlet, medarbeidernes effektivitet, og for å kunne planlegge bemanning ut i fra når kunder tar kontakt leveres løsningene våre med gode statistikkverktøy.

Telekompetanse kan også levere en kø tavle for lettere å kunne gi et sanntidsbilde for medarbeidere og administrasjonen i bedriften.

En kontaktsenter løsning bidrar til at dine kunder blir behandlet mer servicevennlig enn tidligere.

Det er mulig å raskt få ekstra agenter inn i løsningene via varslingstjenester. Kundeadministratorer har god oversikt over trafikkbilde til enhver tid, og kan enkelt omprioritere agenter og trafikk etter behov.

Agentene får installert en applikasjon som gjør dem i stand til å yte god kundebehandling, og integrasjon med CRM verktøy sparer ytterligere tid i kundedialogen.

Løsningen passer for alle bedrifter som ønsker å yte god service ovenfor sine kunder. Bedrifter med mange kundehenvendelser per dag er gjerne de idelle bedrifter for denne typen løsning.

Telekompetanse AS leverer løsninger for alle bedrifter, liten som stor.

Lær mer ved å velge en av lenkene under: