Serviceavtaler

Telekompetanse kan tilby vedlikeholdsavtaler for alle typer virksomheter enten det skulle være offentlige eller private.

Det er avtaler fra enkel beredskap og helt opp til 24 timers totalavtale. Avtalene kan dekke alt fra arbeid, reise, deler, support og arbeid mot nettleverandører til proaktivt vedlikehold.

Vi tilbyr blant annet vedlikeholdsavtaler for telefoniplattformer og applikasjoner levert av Telekompetanse og NEC.

Nedenfor finner du en oversikt over våre tre standard nivåer på service. Egen avtale kan inngås om ønskelig.

Generelt

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Fri support på telefon, inntil 15 min per hendelse
Det ytes fri telefonsupport i inntil 15minutter pr hendelse. Support ut over 15 minutter faktureres etter medgått tid til gjeldende satser.
Tekniske henvendelser via e-post
envendelser kan sendes på e-post. De vil bli besvart så raskt som mulig hvor løsningsforslag fremkommer. For enkelte henvendelser kan det være at det ikke er mulig å gi en instruks over e-post. Da vil vi foreslå at vi kommer ut og gjør jobben.
Dedikert kontaktperson
Dere får en dedikert kontaktperson som vil ivareta deres interesser innad i Telekompetanse.

Vedlikehold

Tilgang til oppdateringer og «bug fix»
Vi tilrettelegger slik at oppdateringer og “bug fix” blir tilgjengelig for dere for nedlasting.
Tilgang til oppgraderinger
Vi tilrettelegger slik at ny programvare er tilgjengelig for dere såfremt dette er fritt levert fra produsent av utstyret. Enkelte oppgraderinger kan være lisensiert og vil ha en kostnad.
Proaktivt anbefale oppgraderinger
Vi ser på de nye programversjonene som kommer, hva som er utbedret og hva som kommer av nye funksjoner. Vi vil på bakgrunn av dette gi dere en anbefaling på om dere bør oppgradere eller ikke. Dersom vi skal utføre oppgraderingen tilkommer vanlige timepriser
Assistert oppgradering
Vi utfører oppgradering av anbefalt programvare etter avtale med dere.

Drift

Fjernhjelp
Vi kan gjøre endringer på sentralen uten å måtte bruke tid på reise. Dette sparer reisetid og dermed reduserer deres kostnader
Daglig drift
Ubegrensede henvendelser på å utføre daglige gjøremål som å legge til, endre eller slette en bruker, kø, svarsted, gruppe, velkomstmelding, åpningstid etc. Slike henvendelser ansees som mulig å planlegge. Responstid er 5 arbeidsdager. Hansteoppdrag faktureres etter standard satser.
Ekstern backup
Vi tar backup av systemoppsett og konfigurasjon for å enklere og raskere sette opp systemet på nytt ved totalhavari.
1. linje support
Vi kan yte første linje support for alle brukere slik at dere slipper administrasjon av dette.
«På stedet» service
Vi rykker ut uten kostnad dersom vi vurder det som nødvendig. Oppmøte og første arbeidstime er inkludert.
Fysisk inspeksjon med rapport
Vi tar en fysisk inspeksjon av utstyret og miljøet for å se at dette er tilfredsstillende. Vi vil vurdere ting som temperatur, støv, se om andre enheter er tilkommet eller tatt bort som har betydning for denne løsningen
1 gang pr år 2 gang pr år 1 gang pr kvartal

* NBD = Next Business Day (neste arbeidsdag)

Fjernhjelp, fjernovervåkning og ekstern backup av sentralen krever at Telekompetanse har fått tilgang til sentralen via internett.